Miramagia Answers

Laat ons beginnen met jouw vraag

Zoek door vragen te beantwoorden

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna een sub categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het gedefinieerde antwoord niet vind, krijg je aan het einde de kans om contact op te nemen met ons.

Ik heb een vraag over...

Even wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van een Wiki pagina of een FAQ? Geen probleem, je kunt gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om het antwoord te vinden.

Wat is Miragie?

Wat is Miragie?   
Miragie is magie die de Wereldboom voedt en hem laat groeien, net als de Dorpsboom.

Hoe krijg ik Miragie?                                                                                                   Miragie krijg je door een Magische Transformatie te ondergaan. Wanneer je level 90 hebt bereikt, kun je zien hoeveel Miragie je tot nu toe verzameld hebt. Als je eenmaal level 100 bereikt, wordt de hoeveelheid vastgezet en kan je Miragie niet meer toenemen.

Door het maken van Alchemie Quests krijg je ook Miragie. De hoeveelheid Miragie hangt af van het niveau van de Alchemie Quest. Je huidige hoeveelheid Miragie wat je hebt opgespaard met het uitvoeren van Alchemie Quests kan je zien in je Magische Laboratorium.

Hoe wordt Miragie berekend?
Alle bezittingen die je totdat je level 100 bereikt vergaard hebt, worden omgezet in Miragie zodra je het ritueel uitvoert om de Wereldboom te versterken. Door de immense Magische kracht van de transformatie, worden al je bezittingen, met uitzondering van je Robijnen, je Tuinartikelen en de Spreuken die je geleerd hebt bij het Rad van Fortuin en/of de Tent van de Gevorderde Magie, gereset.

De volgende bezittingen worden omgezet in Miragie:

  • Levels van gebouwen
  • Level van je Draak
  • Laboratoriumartikelen
  • Hoeveelheid Goud
  • Planteninventaris
  • Hoeveelheid Mana

Voor meer informatie  klik hier.


Was de vertaling goed en begrijpbaar?

Ja   Neutraal   Nee

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee

Was het antwoord makkelijk te begrijpen?

Ja   Neutraal   Nee