Miramagia Answers

Laat ons beginnen met jouw vraag

Zoek door vragen te beantwoorden

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna een sub categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het gedefinieerde antwoord niet vind, krijg je aan het einde de kans om contact op te nemen met ons.

Ik heb een vraag over...

Even wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van een Wiki pagina of een FAQ? Geen probleem, je kunt gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om het antwoord te vinden.

Slakkengang

Met deze spreuk kun je het huis van een andere speler veranderen in een slakkenhuis voor de duur van 8 uur. Om deze spreuk uit te kunnen spreken, moet je deze eerst leren op de Tover Academie.

De sterkte van deze spreuk is level: 1
Wanneer er een spreuk uitgesproken wordt die hoger is dan level 1, wordt het effect van deze spreuk ongedaan gemaakt.


Was de vertaling goed en begrijpbaar?

Ja   Neutraal   Nee

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee

Was het antwoord makkelijk te begrijpen?

Ja   Neutraal   Nee