Miramagia Answers

Laat ons beginnen met jouw vraag

Zoek door vragen te beantwoorden

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna een sub categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het gedefinieerde antwoord niet vind, krijg je aan het einde de kans om contact op te nemen met ons.

Ik heb een vraag over...

Even wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van een Wiki pagina of een FAQ? Geen probleem, je kunt gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om het antwoord te vinden.

Markt

De Markt kun je vinden in zowel ieder dorp als de stad en wordt door spelers gebruikt om planten met elkaar te verhandelen. In het dorp kun je de Markt links van de Dorpsboom vinden.

Planten kopen
Om planten te kopen klik je op de Markt. Je krijgt direct een pop-up te zien waarop je kunt zoeken naar specifieke planten (1). Je kunt ook kiezen voor de knop "Toon alle aanbiedingen", waarna je een lijst krijgt met alle aangeboden planten (2). Een derde optie is het wegklikken van de pop-up, en dan te zoeken via de "Sorteer details" knop (3). Hier kun je specifieke eisen stellen aan de lijst die je opvraagt, zoals de maximum hoeveelheid Goud per plant of alleen aanbieders uit een bepaald dorp.

Als je een plant hebt gevonden die je graag wilt hebben, klik je op de "Koop" knop. Daarop verschijnt er een pop-up waarmee je het aantal planten kunt aanpassen en de aankoop kunt voltooien.

Planten verkopen
Om planten te verkopen klik je op de Markt. Vervolgens klik je de pop-up "Sorteer aanbiedingen" weg en klik je op het Tabblad "Verkoop". Vervolgens selecteer je de plantensoort die je wilt verkopen (1) en de hoeveelheid en prijs per plant (2). Nadat je daarmee klaar bent, kun je lezen hoeveel belastingen je over jouw aanbod moet betalen (3). Om het aanbod op de Markt te plaatsen, druk je op de "OK" knop (4). De planten zullen met een vertraging, die kan oplopen tot een halfuur, verschijnen op de Markt.

Aanbod verwijderen
Het is mogelijk om een gemaakt aanbod in te trekken. Klik op de Markt, klik de pop-up met "Sorteer aanbiedingen" weg en klik op het rechter tabblad "Eigen aanbiedingen". Hier staan de aanbiedingen die jij hebt geplaatst op de Markt; de lichtgrijze aanbiedingen worden vanwege de vertraging nog niet te koop aangeboden. Zodra je aanbieding zwart is zal hij verschijnen op de markt.
Om een aanbod in te trekken, klik je simpelweg op de "Verwijder aanbod" knop (1). Als je afdoende ruimte hebt in jouw Pakhuis, zullen jouw planten daar weer aan de voorraad worden toegevoegd. Heb je echter onvoldoende ruimte, dan krijg je een foutmelding en zal het aanbod op de Markt blijven staan.

________________________
Laatste revisie: 18 mei 2013


Was de vertaling goed en begrijpbaar?

Ja   Neutraal   Nee

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee

Was het antwoord makkelijk te begrijpen?

Ja   Neutraal   Nee