Miramagia Answers

Laat ons beginnen met jouw vraag

Zoek door vragen te beantwoorden

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna een sub categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het gedefinieerde antwoord niet vind, krijg je aan het einde de kans om contact op te nemen met ons.

Ik heb een vraag over...

Even wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van een Wiki pagina of een FAQ? Geen probleem, je kunt gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om het antwoord te vinden.

Wat zijn Kristallen?

In het Heksenwinkeltje zijn verschillende Kristallen te koop tegen een vergoeding in de vorm van Robijnen. Je kunt verschillende soorten Kristallen kopen:

  • blauwe Manakristallen - verhogen de Manaopbrengst.
  • groene Oogstkristallen - vergroten de kans op een dubbele oogst.
  • oranje Ervaringskristallen - geven extra Ervaring.
  • rode Paddenstoelkristallen - Paddenstoelentas: minder verbruik Paddenstoelen bij recepten.
  • paarse Boomkristallen - wanneer de Dorpsboom wordt verzorgd door een dorpsgenoot, krijg jij extra Mana en Ervaring; wanneer de boom door jou wordt verzorgd krijgt de Dorpsboom daarnaast extra verzorgingspunten.
  • lichtblauwe groeibonuskristallen: hebben effect op de groeibonus
  • lichtblauw gestreept bespoedigingskristallen : verkorten de wachttijd tussen de video's 
  • regenboog miragiekristallen: geven extra miragie
  • roodgele paddestoelkristallen : meer draagkracht van paddestoelen.

Per soort worden er vier varianten aangeboden, ieder met een afwijkende sterkte qua bonus: handige, sterke, krachtige en machtige Kristallen. Iedere variant per soort kun je slechts eenmaal aanschaffen.
Plaats de Kristallen rondom jouw veld om ze hun werk te laten doen. Heb je meerdere Kristallen van dezelfde soort, dan worden hun bonussen bij elkaar opgeteld - voorbeeld: een speler heeft een Handig (+0,5%) en Sterk (+1%) Manakristal in bezit: in totaal krijgt hij +1,5% Mana.

_______________________
Laatste revisie: 2 juni 2013


Was de vertaling goed en begrijpbaar?

Ja   Neutraal   Nee

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee

Was het antwoord makkelijk te begrijpen?

Ja   Neutraal   Nee