Miramagia Answers

Laat ons beginnen met jouw vraag

Zoek door vragen te beantwoorden

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna een sub categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het gedefinieerde antwoord niet vind, krijg je aan het einde de kans om contact op te nemen met ons.

Ik heb een vraag over...

Even wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van een Wiki pagina of een FAQ? Geen probleem, je kunt gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om het antwoord te vinden.

Vrienden uitnodigen

De functie om vrienden uit te nodigen kan je rechtsboven in je scherm vinden.

Wanneer je op de knop drukt opent zich een menu waarbij je door het invullen van een e-mailadres (1) een uitnodiging aan vrienden kunt verzenden (2). Wanneer zij ook daadwerkelijk gaan spelen, zul jij een bonus ontvangen (3).

________________________
Laatste revisie: 21 mei 2013


Was de vertaling goed en begrijpbaar?

Ja   Neutraal   Nee

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee

Was het antwoord makkelijk te begrijpen?

Ja   Neutraal   Nee