Miramagia Answers

Laat ons beginnen met jouw vraag

Zoek door vragen te beantwoorden

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna een sub categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het gedefinieerde antwoord niet vind, krijg je aan het einde de kans om contact op te nemen met ons.

Ik heb een vraag over...

Even wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van een Wiki pagina of een FAQ? Geen probleem, je kunt gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om het antwoord te vinden.

Miramitsu

 Nieuwe plant: Vanaf nu je bij elke transformatie een handvol Miramitsu ontvangen. Deze  plant zal jou helpen op een gemakkelijkere manier jouw Miragie omhoog te krijgen. Elke  volgende transformatie geeft je +1 Miragie extra bij jouw oogst.                                                                                                                                                                                    Naam plant: Miramitsu                                                                                        Beschikbaar per level personage: 1                                                                          koopprijs: je kunt alleen in het bezit komen van deze zaden door middel van een  transformatie, via de markt of door oogsten van de plant zelf.                                                Verkoopprijs: 1700/170                                                                                                Groeit het best in: elke zone                                                                                        Minimale opbrengst bij oogst: 3*                                                                                      Minimale ervaring bij oogst: 57*                                                                          Miragiepunten: 8*                                                                                Groeiduur:22:02:43 (uu:mm:ss)

Miramitsu                                                                                                                

*Disclaimer: opbrengst, ervaring en groeiduur zijn variabel en kunnen beïnvloed worden door onder andere spreuken, objecten en plantenfeeën.


Was de vertaling goed en begrijpbaar?

Ja   Neutraal   Nee

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee

Was het antwoord makkelijk te begrijpen?

Ja   Neutraal   Nee