Miramagia Answers

Laat ons beginnen met jouw vraag

Zoek door vragen te beantwoorden

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna een sub categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het gedefinieerde antwoord niet vind, krijg je aan het einde de kans om contact op te nemen met ons.

Ik heb een vraag over...

Even wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van een Wiki pagina of een FAQ? Geen probleem, je kunt gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om het antwoord te vinden.

Zones

Zones

Koude Zone:

Je kunt de Koude Zone spreuk vinden in de Spreukgroep Groene Vingers. De spreuk duurt een week en bedekt je veld met sneeuw. Planten die van kou houden, geven een hogere opbrengst in de Koude Zone dan ze zouden doen in een normaal veld.Je kunt in je Pakhuis of in je Zaad inventaris zien welke zone de voorkeur heeft voor welke plant. 

Schaduw Zone:

Voor deze spreuk geld inprincipe hetzelfde als bovenstaande spreuk.

Zonnige Zone:

Ook voor deze spreuk geld hetzelfde als bovenstaande spreuk.

De zones volgen elkaar niet op en overlappen elkaar niet. Dit dat je een Zone niet kunt kopen voor 2 weken of twee of meer zones tegelijkertijd kan laten werken.                     Deze Spreukgroep wordt actief zodra je level 1 van de spreuk ‘Schaduwzone’ hebt geleerd in de Tover Academie. Hij kan zich langzaam maar zeker ontwikkelen in 3 Zones (Schaduw, Koude en Zonnige zones). Deze zones zorgen ervoor dat planten, die een voorkeur hebben voor een bepaalde zone, een hogere opbrengst geven. Je kunt deze spreuken leren op de Tover Academie, afhankelijk van je level. Om deze spreuk uit te spreken, moet je ‘Groene Vingers’ openen in je spreukenboek en de gewenste zone selecteren en vervolgens op je veld klikken. Voor een bijdrage van 8000 Mana, kun je een bepaalde zone creëren op je veld, welke voor 7 dagen actief blijft. Deze spreuk kan je upgraden in de Toveracademie.

Deze spreuk kun je vinden in Spreukengroep Groene Vingers onderin je balk.


Was de vertaling goed en begrijpbaar?

Ja   Neutraal   Nee

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee

Was het antwoord makkelijk te begrijpen?

Ja   Neutraal   Nee