Miramagia Answers

Laat ons beginnen met jouw vraag

Zoek door vragen te beantwoorden

Om een antwoord te vinden kies je een hoofd categorie, daarna een sub categorie tot het antwoord verschijnt. Als je het gedefinieerde antwoord niet vind, krijg je aan het einde de kans om contact op te nemen met ons.

Ik heb een vraag over...

Even wat meer details:

Zoek via de sitemap

Zoek je liever via een normale sitemap zoals je die kent van een Wiki pagina of een FAQ? Geen probleem, je kunt gewoon gebruik maken van de Answers sitemap-navigatie om het antwoord te vinden.

Wat gebeurt er met inactieve spelers?

Er is een inactief functie in Miramagia, die inactieve spelers in een speciaal dorp voor inactieve spelers plaatst.

De functie werkt als volgt:

Inactieve spelers met minder dan tien volbrachte tutorial-opdrachten:
Het landgoed wordt vrijgemaakt na 24 uur offline te zijn.
Als het landgoed vervolgens bezet is wanneer de speler terugkomt, wordt de speler op een ander vrij landgoed geplaatst. Als alle plaatsen in het oorspronkelijke dorp bezet zijn, zal de woning van de speler in een ander dorp geplaatst worden. De voortgang van het spel blijft bewaard.

Inactieve spelers met meer dan tien volbrachte tutorial-opdrachten, maar de tutorial nog niet helemaal doorlopen:
Het landgoed wordt vrijgemaakt na 72 uur offline te zijn.
Als het landgoed vervolgens bezet is wanneer de speler terugkomt, wordt de speler op een ander vrij landgoed geplaatst. Als alle plaatsen in het oorspronkelijke dorp bezet zijn, zal de woning van de speler in een ander dorp geplaatst worden. De voortgang van het spel blijft bewaard.

Inactieve spelers die de tutorial voltooid hebben:
Het landgoed begint zichtbaar te vervallen na 72 uur inactiviteit. Dit is een teken van inactiviteit voor de andere spelers. Je zult hier in het spel geen nadelen van ondervinden en het landgoed ziet er weer normaal uit zodra je weer inlogt, alsof er niets gebeurd is. Na drie weken van inactiviteit wordt het landgoed vrijgegeven.
Als de plek nog vrij is wanneer de speler terugkomt, zal de woning daar weer geplaatst worden. Als de plek bezet is, maar er is nog wel een andere plek vrij in het oorspronkelijke dorp, wordt je landgoed daar geplaatst.
Als alle plekken bezet zijn wanneer de speler terugkomt, zal er een scherm verschijnen waar de speler zelf een dorp kan kiezen om naartoe te verhuizen of een willekeurig dorp kiezen. Als gekozen wordt voor willekeurig, wordt de speler geplaatst in een dorp met ongeveer dezelfde voortgang in het spel. De voortgang van het spel blijft in dit geval ook bewaard.


Was de vertaling goed en begrijpbaar?

Ja   Neutraal   Nee

Was je vraag naar verwachting beantwoord?

Ja   Neutraal   Nee

Was het antwoord makkelijk te begrijpen?

Ja   Neutraal   Nee